HABER

İhracat Yapan Kurumlar Vergisinde 1 Puanlık İndirim

İhracat Yapan Kurumların, Kurumlar Vergisinde 1 Puanlık İndirim İle ilgili “7351 sayılı Kanun İle Kurumlar Vergisi Kanunu ve İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda Yapılan Değişikler” başlıklı TÜRMOB’ un yayınladığı 22.01.2022/31-1 sayılı Sirküler aşağıdaki gibidir.

İhracat Yapan Kurumların Kurumlar Vergisinde 1 Puanlık İndirim İle ilgili 7351 sayılı Kanun İle Kurumlar Vergsi Kanunu ve İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda Yapılan Değişikler

KVK 5/1-a maddesine eklenen 4. bent ile portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen kazançlar hariç; kurumların tam mükellefiyete tabi diğer yatırım fonu katılma paylarından elde ettikleri kâr payları iştirak kazancı istisnası kapsamında kurumlar vergisinden istisna edildi.

İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Ayrıca sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına da kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanacaktır. Bu kazançların ihracata isabet eden kısmı için ayrıca 1 puanlık bir indirim daha uygulanması söz konusu değildir.

1 puanlık bu indirimli oranlar, KVK 32. madde kapsamındaki diğer indirimler uygulandıktan sonraki kurumlar vergisi oranı üzerine uygulanacaktır.

Kurumlar Vergisi Kanununa yönelik bu değişiklik düzenlemeleri 1/1/2022 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde 2022 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İdari Yargılama Usulü Kanununda yapılan değişiklik uyarınca ise vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde ellisi oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilemeyecektir. Düzenleme yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

22 Ocak 2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir:

– Vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde ellisi oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilemeyecektir. Düzenleme yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

– KVK 5/1-a maddesi 3.bendi gereği Kurumların sadece tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarından elde ettikleri kar payları Kurumlar Vergisinden istisna tutulmaktaydı.

KVK 5/1-a maddesine eklenen 4. Bent ile portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen kazançlar hariçKurumların tam mükellefiyete tabi diğer yatırım fonu katılma paylarından elde ettikleri kâr payları iştirak kazancı istisnası kapsamında kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Düzenleme 1/1/2022 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde 2022 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

– İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

Ayrıca sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına da kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanacaktır. Bu kazançların ihracata isabet eden kısmı için ayrıca 1 puanlık bir indirim daha uygulanması söz konusu değildir.

1 puanlık bu indirimli oranlar, KVK 32. madde kapsamındaki diğer indirimler uygulandıktan sonraki kurumlar vergisi oranı üzerine uygulanacaktır.

Düzenleme 1/1/2022 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde 2022 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Değişiklikler aşağıda karılaştırmalı tablo halinde verilmiştir.

Tablo İçin Tıklayınız

“7351 sayılı Kanun İle Kurumlar Vergisi Kanunu ve İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda Yapılan Değişikler” Tıklayınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.